Hledáme právě Vás!

26. 5. 2017  |  Jedinečná možnost stáže pro ty z Vás, kteří se chtějí naučit něco nového, třeba jak se dělá kampaň v politické straně. Hledáme lidi s různými schopnostmi a dovednostmi. Pokud chcete být součástí zeleného týmu, neváhejte a pište na hr@zeleni.cz Jsme v tom spolu! více»

Kandidátní listina pro volby do poslanecké sněmovny 2017

22. 5. 2017  |    Krajská konference v Teplicích určila obsazení prvních 11 míst na kandidátní listině pro podzimní volby do poslanecké sněmovny. Pokud tento návrh potvrdí republiková rada, tak kandidátku povede předseda krajské organizace Strany zelených Petr Globočník z Litvínova. Dvojkou na kandidátce je ústecká zastupitelka JUDr. Karolína Žákovská a na třetím místě více»

Setkání v Rübenau

8. 5. 2017  |  V pátek 5. 5. v podvečer se sešli u jednoho stolu zástupci zelených ze Saska a Ústeckého kraje. Na programu tradičního setkání v německém Rübenau, které se koná v místním centru Haus der Kammbegegnungen, bylo projednání několika zásadních témat, která se řeší na obou stranách hranice.  Ačkoliv se jedná o témata problematická, znamenají paradoxně pozitivní více»

Zelení usiluji o rychlou opravu Moldavské dráhy

29. 4. 2017  |  Moldavská dráha je pro nás velmi důležitou regionální tratí do odlehlé části Krušných hor. Její existence je významná zejména pro oblast cestovního ruchu a proto usilujeme o to, aby byla uvedena zpět do provozu v co nejkratším termínu. Její současný havarijní stav je důsledkem zanedbání údržby ze strany SŽDC. O více»

Zavřete hejtmanství, žádají zelení v reakci na návrh uzavřít azylové centrum v Ústí nad Labem

16. 1. 2017  |  Krajská organizace Strany zelených považuje návrh současné rady kraje na uzavření Integračního azylového střediska v Předlicích[1] za přehnaný. Se stejnou logikou, s jakou je spojen, tedy že je středisko pro integraci cizinců potenciálním zdrojem problémů, by jako první na řadu mělo přijít hejtmanství. To prokazatelně vygenerovalo několik osob, jež se dopustily závažných více»

Zelení: Kámen z lomu Dobkovičky lze odvážet po kolejích, jsou vzdálené jen pár set metrů

9. 1. 2017  |  V aktuální debatě o budoucnosti lomu Dobkovičky v těsné blízkosti nově otevřeného úseku dálnice D8 chybí podle zástupců ústecké krajské organizace Strany zelených jeden důležitý argument – kámen lze z kamenolomu odvážet po kolejích, které vedou v jeho těsné blízkosti. Nemusela by se tak kvůli tomu stavět další mimoúrovňová křižovatka v Dobkovičkách a obcím by více»

Kraj odmítl petici ke spalovně u Mostu, navíc nemá plán B

20. 12. 2016  |  Krajští zastupitelé odmítli na svém pondělním jednání požadavek signatářů petice Ne spalovně odpadů v Komořanech u Mostu! na zrušení finanční podpory soukromým projektům spaloven z veřejných zdrojů. Dle aktuálních informací však tyto zdroje stejně nebudou po následujících několik let dostupné, čímž však pravděpodobně padá jediné řešení, které měl kraj v plánu odpadového hospodářství více»

Nové krajské zastupitelstvo se znovu vyjádří k návrhu na výstavbu spalovny

18. 11. 2016  |  AKTUALIZACE: Bod přesunut na jednání zastupitelstva 19. 12. 2016. Ustavující jednání krajského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 21. listopadu, má na svém programu i projednání bodu „Žádost občanů kraje o projednání změny závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025 Zastupitelstvem Ústeckého kraje“. Je to více»

Nová vizuální identita Zelených

Naše kampaněFACEBOOK