Jaké jsou naše krajské priority? Ústecká krajská organizace bez ohledu na to, v jaké pozici zrovna působí, prosazuje následující:

Veřejnou dopravou snadno a všude
Zavedeme integrovaný dopravní systém, podpoříme zachování železničních tratí, zvýšíme komfort cestování. Usilujeme o záchranu trati 097 Českým Středohořím. 

Odpis zásob uhlí – jistota pro rozvoj obcí
Zasadíme se o odpis zásob hnědého uhlí pod obcemi, podpoříme programy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Pro města bez hazardu
Jsme přesvědčeni, že negativní společenské dopady hazardu nelze jednoduše vykoupit dotacemi loterijních společností fotbalovým klubům.

Dostupná zdravotní péče
Zajistíme dostupnost praktických lékařů, stomatologů, pohotovosti i paliativní péče a hospiců v regionech, nedopustíme další privatizace v Krajské zdravotní, využijeme ekomiliardy na preventivní programy.

Rovné příležitosti v přístupu k práci, vzdělání i zdraví
Sociální politice jako investici do lidského kapitálu zajistíme odpovídající podporu, dáme zelenou sociálnímu podnikání v našem kraji.

Krajský úřad zelenější
Zvýšíme transparentnost rozhodování i hospodaření, zavedeme standardy pro šetrné zacházení s energiemi i materiály.

Vzděláním k nízké nezaměstnanosti
Zaměříme se na kvalitní, dostupné, otevřené a odpovědné vzdělávání, podpoříme projekty inovací ve vzdělávání a volnočasové aktivity provozované v rámci škol.

Podpora přírodnímu i kulturnímu dědictví
Kulturním památkám získáme více financí, omezíme zástavbu volné krajiny průmyslovými a obchodními zónami, podpoříme vznik CHKO Střední Poohří.

Facebook

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Vyberte si, komu napíšete.