10. 12. 2019

Otevřený dopis, který Zelení ve spolupráci s umělci zaslali hejtmanovi, náměstkům a radním Ústeckého kraje, reaguje na alarmující jednání odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje, kterou vykresluje kauza neprodloužení smluv stávajícím dvěma ředitelům Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a nevypsání transparentního výběrového řízení. „Takový postup uvádí obě galerie do provizoria, což vnímáme jako velmi tristní a současně jako bezprecedentní nonsens,” prohlašuje ke kauze MgA. Luděk Prošek.

Nastalá situace je pokračováním odvolání šesti ředitelů galerií a muzeí v Ústeckém kraji z roku 2017. Například z Galerie výtvarného umění v Mostě byl odvolán Petr Svoboda, poté následovalo velice podivné a netransparentní výběrové řízení, z něhož vzešlo velmi neobvyklé doporučení výběrové komise sloučit galerii s muzeem. Proti sloučení vznikla petice, kterou podepsalo zhruba 300 osobností z celé ČR, převážně významných odborníků z řad kunsthistoriků, kurátorů, galeristů, umělců a pedagogů. “Po roce fungování sloučené instituce v Mostě, mnoha slibech a zárukách, které zpoza kraje zazněly, je situace taková, že je tu nová instituce bez kontinua výstavního programu, kde proběhly tři výstavy za rok bez ambice a kvalitního kurátorského vedení. Přes sliby zachování všech pracovních pozic byli propuštěni nebo pod tlakem skončili téměř všichni zaměstnanci galerie. Galerie se tedy ze své pevné pozice stala přívěskem organizace jiné, která si s ní neví rady,” dodává Prošek.

Na základě výše uvedeného požadují Zelení a umělci vypsání transparentních výběrových řízení na vedoucí pozice Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a vyvození odpovědnosti současného vedení Odboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje.

“Kraj tímto zacházením s kulturními institucemi, bohužel ukazuje, jak malou pozornost věnuje kulturnímu dědictví a péči o něj, což lze v důsledku považovat za nezájem o potřeby svých občanů,” shrnuje za Stranu zelených Petr Globočník.

 

kontakt

Luděk Prošek, ludekprosek.sz@email.cz

Petr Globočník, p.globocnik@gmail.com, 605103959

Facebook

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Vyberte si, komu napíšete.
love