Kategorie: RKO

Schůze RKO

11. 1. 2017  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Příprava krajské konference Granty 2015 Jednání v rámci Hnutí PRO! Kraj Příprava sněmovních voleb Diskuse více»

Schůze RKO

14. 12. 2016  |  Návrh programu: Příprava krajské konference Svolání a příprava krajské konference Kampaň Neodpadnem Granty 2016 Krajské zastupitelstvo 19. 12. 2016 Plnění plánu činnosti na rok 2016 Diskuse více»

Schůze RKO

1. 11. 2016  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Jednání v rámci Hnutí PRO! Kraj Příprava krajské konference Friendsraising Plnění plánu činnosti na rok 2016 Diskuse více»

Schůze RKO

4. 10. 2016  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Krajské volby – aktuální průběh Krajské volby – povolební vyjednávání Svolání krajské konference Rozpočtová opatření Diskuse více»

Schůze RKO

9. 8. 2016  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Studijní cesta do Německa Granty – průběh kampaní Friendsraising Krajské volby Diskuse více»

Schůze RKO

14. 6. 2016  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Krajské volby Příprava krajské konference Vnitrostranické granty – 2. kolo Plnění plánu činnosti Akce Seminář o fundraisingu Výjezd za německými zelenými Seminář o územním plánování Prezidentské volby Diskuse více»

Schůze RKO

17. 5. 2016  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Podnět KRK – pořádkové opatření Krajské volby Informace o přípravách voleb Volební program – analýza podkladů Harmonogram Senátní volby Svolání krajské konference Kampaně Neodpadnem Měření znečištění v Bílině Plnění plánu činnosti Diskuse více»

Schůze RKO

19. 4. 2016  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Krajské volby Informace o přípravách voleb Volba zástupců v Radě koalice Volební program – analýza podkladů Harmonogram Senátní volby Kampaně Neodpadnem Měření znečištění v Bílině Plnění plánu činnosti Diskuse více»

Schůze RKO

15. 3. 2016  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Situace v ZO Bílinsko Příprava krajských a senátních voleb 2016 Kampaně Odpady v Ústeckém kraji Měření znečištění v Bílině Ortel na Podřipské pouti Příprava krajské konference Zelený akumulátor Diskuse více»

Schůze RKO

9. 2. 2016  |  Návrh programu: Kontrola plnění usnesení Příprava krajských a senátních voleb 2016 Aktuální kauzy Plán odpadového hospodářství ÚK Úložiště jaderného odpadu Střední lesnická škola ve Šluknově Pravidla pro hlasování per rollam Krajská kancelář Svolání krajské konference Diskuse více»

Jednejme společně! Green Europe

Archiv příspěvků

FACEBOOK

love