„Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci nově schváleného programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Program slouží zejména na adaptaci proti změně klimatu a boji proti suchu, podporuje širokou škálu opatření pro zadržení vody v krajině, ale také proti invazním druhům.“

Ačkoli je v době změny klimatu a měnícího se ekosystému poskytnutých prostředků na program zásadně málo, alespoň takto mohou obce získat nějaké prostředky na změnu funkčnosti krajiny. 

V rámci programu jsou poskytovány investiční i neinvestiční finanční prostředky až do výše 100 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory je 250 tis. Kč na lesní a nelesní opatření a 1 mil. Kč na vodní opatření.

více na: https://www.mzp.cz/cz/news_20190822_novy_program_podpory_obnovy_prirozenych_funkci_krajiny

Facebook

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Vyberte si, komu napíšete.
love