28. 4. 2016

Kontaktovali jsme ministerstvo dopravy, abychom zjistili, jak probíhají práce na obnově trati 097, poničené masivním sesuvem v roce 2013 (více v našem tematickém článku). Níže přinášíme odpovědi. Dobrá zpráva je, že se na obnově trati skutečně pracuje.

Odpovědi ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy Vám na základě podkladu Odboru infrastruktury a územního plánu, odd. infrastruktury železnic a plavby, sděluje k jednotlivým bodům Vaší žádosti následující:

Ad1) Jaké konkrétní činnosti byly směrem k opravě trati již zahájeny, kdy a s jakým výsledkem (např. zadání projektové dokumentace)?

Na základě pokynu Ministerstva dopravy k zahájení prací na obnově trati bylo projednáno zařazení stavby do investičního plánu. Následně byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci Záměru projektu (ZP) a dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Zpracování zadávací dokumentace zahrnuje řešení místa sesuvu pomocí klasického náspu nebo variantně pomocí železničního mostu. Dále zahrnuje nutné úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, tří přejezdů  v úseku Lovosice – Chotiměř. Stavba také zahrnuje rekonstrukci dalších šestnácti železničních přejezdů, která umožní zvýšení traťové rychlosti. Uzavření zadávací dokumentace a vypsání tendru předpokládáme v květnu letošního roku.

Ad2) Zda byly zahájeny kroky směrem k získání stavebního povolení a další administrativních kroků směrem k zahájení stavebních prací, kdy a s jakým výsledkem? 

Dle platných postupů pro investiční akce je nutno nejprve zpracovat ZP a DÚR. Pro urychlení projektové přípravy bylo rozhodnuto o paralelním zpracování ZP a DÚR. Po schválení ZP a vydání územního rozhodnutí je možno teprve přistoupit ke zpracování Dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Ad3) Zda byly již zahájeny stavební práce na obnově trati, případně na kdy je jejich zahájení plánováno a kdy se předpokládá jejich ukončení?

Stavební práce nebyly zahájeny, neboť jak je popsáno výše, nejdříve je nutné zpracovat projektové dokumentace. Zahájení stavebních prací lze očekávat nejdříve v roce 2019 v závislosti na průběhu projednání projektové dokumentaci. Délku stavebních prací předpokládáme zhruba 1 rok.

Facebook

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Vyberte si, komu napíšete.
love