Kategorie: Karel Nepraš

Zelení varují před omezováním demokracie v Ústí

5. 3. 2014  |  Pondělní jednání zastupitestva města Ústí nad Labem odkrylo více než jen názory jednotlivých členek a členů zastupitelstva na kulturu v Ústí nad Labem. Za mimořádně závažný problém považujeme nesystémové až nedemokratické praktiky, které byly při pondělním jednání nastoleny. Níže shrnujeme nejzávažnější připomínky. více»

Kauza Činoherní studio: Moc mají v rukou zastupitelé

5. 2. 2014  |  Rozhodnutí Rady města Ústí nad Labem o změně financování činoherní scény ve městě uprostřed již běžící divadelní sezóny považuje ústecká organizace Strany zelených za skandální. Navrhuje proto zastupitelům, aby se na svém jednání, které je plánované na 3. března 2014, pokusili situaci vyřešit buď revokováním rozhodnutí Rady, případně jejím odvoláním. více»

Ústí nad Labem: Těžký průmysl z plánu zmizel

14. 7. 2010  |  Těžký průmysl na Ústecku přibývat nebude. Alespoň tedy z konceptu nového územního plánu zmizelo rozšíření ploch vyčleněných k tomuto účelu. Ústecká organizace Strany zelených proti tomuto návrhu podala námitky, jež svým podpisem podpořilo dalších 300 Ústečanů. Námitkám město vyhovělo. více»

Strana zelených prosazuje posouzení dalších variant splavnění Labe

22. 2. 2006  |  Přestože podle mnoha nezávislých institucí a úřadů plánované jezy na Labi znamenají ekonomicky neefektivní nenávratnou investici s velkým dopadem na chráněnou krajinu i organismy, stále jsou intenzivně prosazovány jako jediná správná volba. Strana zelených vyzývá dotčené orgány k zodpovědnému posouzení všech variant budoucího využití Labe z hlediska vynaložených finančních prostředků, více»

Ad Budeme mít jez(y)?

26. 5. 2005  |  Ing. Miroslav Pátek ve své reakci (Ad Budeme mít jez(y)?, ÚD 19.5.2005) na můj článek se přes nejasné argumenty vzdaluje od podstaty věci plánované výstavby jezu na Labi. Zásadní rozdíl našich pohledů spočívá v odlišném technokratickém a environmentalistickém přístupu. Déletrvající vyšší zajištěné vodní stavy mají podle M.Pátka zabránit úhynům živočichů, více»

Ad Budeme mít jez(y)?

19. 5. 2005  |  Překvapilo mě negativní hodnocení významu vodní dopravy v příspěvku Karla Nepraše z Velkého Března „Budeme mít jez(y)?! (ÚD 17.5.2005)“. Autor varuje, že i kompromisní výstavba jezů, tedy pouze jedno stavební dílo – jez u Děčína, se neobejde bez následků. Píše, že se musí počítat s přerušením biokoridoru vzácných vodních živočichů. více»

Budeme mít jez(y)?

11. 5. 2005  |  V poslední době se v tisku několikrát objevily informace o plánu na výstavbu jednoho jezu na Labi v Děčíně. Ministerstvo dopravy se tak snaží reagovat na zamítavá stanoviska Ministerstva životního prostředí, správ chráněných krajinných oblastí České středohoří a Labské pískovce a nesouhlas více občanských sdružení i dalších institucí, zejména Nejvyššího více»

Jednejme společně! Green Europe

Archiv příspěvků

FACEBOOK

love